Om PDF/A

Hva er PDF/A, og hvordan kan jeg bruke det? Det er noen av spørsmålene dette nettstedet ønsker å svare på.

PDF/A er en internasjonal ISO-standard for langtidsarkivering av digitale dokumenter. Målet med PDF/A er at de digitale dokumentene som er produsert på denne måten skal være lesbare i et «evighetsperspektiv». En lang rekke land har adoptert PDF/A som sin nasjonale standard for rike dokumenter. Norge er ett av disse landene. Når dokumenter med annet innhold enn ren tekst skal arkiveres, er det PDF/A som skal brukes.

PDF/A er en begrensning av det åpne PDF-formatet. Alle PDF/A-filer er PDF-filer, men ikke alle PDF-filer er PDF/A.

PDF/A er etablert i en lang rekke varianter, alt etter funksjonalitet. I alle PDF/A-varianter skilles det mellom ordinære dokumenter og universelt tilgjengelige dokumenter, der det også er lagt på struktur og beskrivende data som gjør dokumentene tilgjengelige også for blinde og svaksynte lesere. Pr mai 2012 er PDF/A-1 og PDF/A-2 ISO-standardiserte formater, med PDF/A-3 ventet godkjent i løpet av 2012. I Norge er PDF/A-1 foreløpig den eneste godkjente PDF/A-versjonen, men vi forventer at PDF/A-2 blir godkjent i løpet av de nærmeste årene, mens PDF/A-3 er såvidt nytt at man ikke har tatt stilling til dette ennå.